Stena ID registering

Stena Technoworld A/S udsteder en skriftlig garanti for indsamling og oparbejdning af alt elektrisk og elektronisk udstyr som defineret i Elskrotbekendtgørelsen og WEEE direktivet.

Elektronikaffaldets ID numre scannes og registreres, hvorefter Stena Technoworld A/S udsteder en skriftlig garanti for modtagelse og korrekt oparbejdning. For optimal udnyttelse af ID registreringen, er det en forudsætning at alle dele er mærket med læsbar stregkode. Stena Technoworld er ISO 14001:2004 og ISO 9001:2000 certificeret.

Enten

 • Stena Technoworld A/S kontaktes og det aftales, hvilket udstyr der skal registreres. Dette noteres af kunden på en liste med relevante ID numre.
 • Ved modtagelse scannes enhederne og krydstjekkes med listen, så det afhentede matcher kundens liste. Listen datostemples og underskrives.
 • Kunden får listen retur, når ordren er registreret og destrueret hos Stena Technoworld A/S.
 • Der arkiveres kopier af ID listen hos Stena Technoworld A/S, både i papirform og som indscannet document sammen med ordren.

Eller

 • Stena Technoworld A/S kontaktes og det aftales, hvilket udstyr der skal registreres. Dette noteres af kunden på en liste med relevante ID numre.
 • Stena Technoworld A/S sender en medarbejder på et aftalt tidspunkt for at registrere alle de indleverede enheder i over ensstemmelse med kundens egen liste. Alle enheder stregkodescannes og registreres mod den specifikke ordre. 
 • Enhederne pakkes og sendes umiddelbart til et af vores lagre i henholdsvis Brøndby eller Kolding, hvor de opbevares på aflåst lagerområde.
 • Herfra videresendes de til demontering på Stena Technoworld A/S’ egne behandlingsanlæg i enten Sverige, Polen eller Tyskland, hvor udstyret endeligt destrueres og genvindes.

Stena ID registrering

 

Her til venstre kan
du hente produktbladet
som pdf.

Kontakt os

Kontaktinfo

Telefon: +45 56 67 96 30
stw@stenatechnoworld.dk

 • Kontakt form

  Vær rar at benytte Kontakt formen ved enhver henvendelse

  Felter markeret med et * er obligatoriske

  Besked
  Navn

  Vær rar at skrive dit navn
  Dit telefonnummer
  Din e-mail adresse*

  Vær rar at skrive din e-mail adresse
  Firma navn
  Hvor er du placeret *

  Vær rar at skrive din placering

Vi benytter cookies for at sikre den bedt mulige brugeroplevelse på vores website. Hvis du fortsætter brugen af sitet uden at ændre din computers indstillinger for cookies antager vi at du accepterer vores brug af cookies. Mere om cookies.