Säkerhet

Välkommen till ett säkrare Stena

Stena Technoworld hanterar elektronikavfall. Detta är ett farligt avfall. Vi säkerställer att alla komponenter och ämnen som är farligt avfall tas bort och hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt. 

Vi arbetar med att ständigt förbättra och utveckla våra processer för att säkerställa att miljön, våra medarbetare och framtida konsumenter inte exponeras för farliga kemikalier. 

Inom Stena Metallkoncernen arbetar vi med ”ett Säkrare Stena” som en långsiktig satsning för att nå vår vision om 0 olyckor. Följande principer är gällande:

  • Alla olyckor och arbetsskador kan förhindras.
  • Alla olyckor och tillbud skall rapporteras och åtgärdas så att de inte händer igen.
  • Som Stenaanställd eller underleverantör föregår jag alltid med gott exempel.
  • Säkerhet är en självklar del av vårt affärsmannaskap.
  • Säkerhet är bra för affärerna.

Vi eftersträvar att nå vår vision genom att göra relevanta åtgärder för att kontrollera hälso- och säkerhetsrisker. Även genom att följa, eller överträffa, lagar och andra krav som vi påverkas av.

Säkerhetshjälm

Vi använder cookies för att ge bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats. Genom att  fortsätta använda webbplatsen utan att ändra din dators cookie-inställningar, antar vi att du accepterar vår användning av cookies. Mer om cookies.