Våra värden

Våra värden: enkelt, tryggt och utvecklande är gemensamma för oss alla och är utgångspunkten för hur vi arbetar såväl i mötet med våra kunder och samarbetspartners som internt på våra arbetsplatser. Våra värden återspeglas i allt vi gör, såväl i vårt sociala ansvar som i vårt engagemang för ett hållbart samhälle.

I 70 år har Stena varit en del av samhället. Under åren har vi vuxit och utvecklats och vi är idag en stor koncern med medarbetare som arbetar inom skilda verksamheter över hela världen. Vi är en del av Stenasfären vilket skapar en trygghet tack vare ett långsiktigt ägarskap.

Styrkan i koncernen ligger lika mycket i vad vi gör, som hur vi gör det. Vi är en platt organisation med ett starkt decentraliserat affärsmannaskap. Detta innebär att ansvaret och beslutskraften ligger lågt i organisationen och att medarbetarna möter kundernas behov med personligt engagemang och fokus på resultat.

Vår kultur är stark och är en av våra främsta resurser. Den hjälper oss i vårt arbete med att skapa nytta - för våra kunder, för oss själva och för samhället i stort. Vår vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter.

Vi använder cookies för att ge bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats. Genom att  fortsätta använda webbplatsen utan att ändra din dators cookie-inställningar, antar vi att du accepterar vår användning av cookies. Mer om cookies.